หอการค้าไทยในจีน (Thai Chamber of Commerce in China) คือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพียงหนึ่งเดียวของไทยที่มีการจดทะเบียนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกิจการพลเรือนจีน และมีสถานะเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายของจีน โดยมุ่งหวังให้เป็นช่องทางในเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้า เศรษฐกิจ การลงทุน ระหว่างไทยกับจีน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยและภาคเอกชนไทยในจีน รวมถึงเป็นศูนย์รวมชุมชนนักธุรกิจชาวไทยที่เข้ามาค้าขาย และลงทุนในประเทศจีน โดยเฉพาะจากการที่ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดต่อกันเรื่อยมา ตลอดจนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการทำธุรกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ หอการค้าไทยในจีนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการส่งเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยจีนให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial